Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

ul. F. Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław

Główny telefon: +48 71 375-72-57

Główny fax: +48 71 328-23-48

Strona www: http://www.chem.uni.wroc.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
Ponieważ dbamy o naszych studentów i zależy nam, aby stworzyć im przyjazne i równocześnie profesjonalne warunki studiowania:

ciekawe specjalności i kierunki
multimedialne sale wykładowe
nowoczesne laboratoria studenckie i badawcze
na miejscu doskonale zaopatrzona biblioteka i czytelnia
ciekawe zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę dydaktyczną
możliwość uczestniczenia w programach Sokrates/ Erasmus
nauka języków obcych na wysokim poziomie
możliwość uzyskania przez naszych studentów (bezpłatnie) kwalifikacji do nauczania chemii we wszystkich typach szkół
   (gimnazjum i liceum)
możliwość indywidualnego toku studiów: programy studiów związane z badaniami naukowymi i udziałem w projektach
   badawczych

Wielką zaletą studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego są „elitarne” warunki nauki. Dotyczy to przede wszystkim wyższych lat studiów I stopnia i studiów II stopnia. Studenci mają możliwość samodzielnej pracy w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz mają bezpośredni kontakt z aparaturą naukową. Nasi absolwenci, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, posiadają doskonałe przygotowanie do pracy w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych, są też chętnie zatrudniani w różnego rodzaju instytutach badawczych oraz na wyższych uczelniach.

Studenci, którzy zrealizowali modułowe kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela posiadają dodatkowe kwalifikacje do nauczania chemii we wszystkich typach szkół i mogą ubiegać się o pracę w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.
Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom oraz pozwoli Tobie studiować w przyjaznych i profesjonalnych warunkach na jednym z najlepszych Wydziałów w Polsce.
Studia I stopnia (licencjackie)
Kierunek: Chemia
Specjalność:
Analityka chemiczna
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia ogólna
Chemia środowiskowa
Informatyka chemiczna
Kierunek: Chemia medyczna
Kierunek: Chemia i toksykologia sądowa
Studia II stopnia (magisterskie)
Kierunek: Chemia
Specjalność:
Analityka chemiczna
Chemia biologiczna
Chemia fizyczna
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia medyczna
Chemia nieoragiczna i katalizacja
Chemia obliczeniowa
Chemia organiczna
Chemia środowiskowa
Kierunek: Studia w języku angielskim

 

Studenci Wydziału Chemii, po zaliczeniu 2 semestrów realizowanych studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia i po uzyskaniu zgody Dziekana mogą, w obrębie Wydziału przenieść się na inny kierunek 
studiów lub specjalność.
Newsletter