Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje o projekcie:

W roku akademickim 2011/2012 rozpoczęto realizacje projektu „PROGRES-PROGRAM ROZWOJU-Gospodarka, Edukacja, Sukces” w ramach którego realizowane są studia na kierunku BIOTECHNOLOGIA w języku polskim i ANGIELSKIM.  Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dla studenta:

Studenci otrzymają książki i skrypty, zakupione zostaną odczynniki i materiały, ponieważ nacisk kładziony jest na warsztaty praktyczne, studenci nowego kierunku będą mieli również dostęp do elektronicznych baz danych.

W programie studiów, studenci pod okiem opiekuna naukowego będą mieli za zadanie wykonanie „Projektu własnego” w laboratorium, co będzie elementem praktycznego przygotowania do pracy zawodowej. Zaplanowane zostały również liczne objazdy naukowe i wizyty w centrach biotechnologicznych i biologicznych W KRAJU I ZA GRANICĄ, które mają na celu przygotowanie studentów do rynku pracy i poznania obszarów przyszłej pracy zawodowej.

W celu przygotowania studentów do studiów w języku obcym, zapoznania ze specjalistycznym językiem oraz zdobycia nowych umiejętności zorganizowane są warsztaty z języka angielskiego    „Język w laboratorium”.

Oprócz rozwijania zdolności komunikacyjnych studenci będą przygotowywać praktyczne doświadczenia. Jedną z form praktycznego przygotowania absolwentów do rynku pracy oraz promowanie kierunku jest przeprowadzenie warsztatów praktycznych w ośrodku zagranicznym na Uniwersytecie w Dundee, Szkocja. Uczestnicy będą brać udział w zajęciach praktycznych, co pozwoli na wprowadzenie nowych metod nauczania i przyswojenie najlepszych praktyk dydaktycznych.

 

 

 

 

 

Absolwenci:

Absolwent kierunku Biotechnologia jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowaniazadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii.ABSOLWENT STUDIÓW LICENCJACKICH JEST PRZYGOTOWANY DO PRACY:

  • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych
  • pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
  • wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
  • obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych
  • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

Informacje:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA STACJONARNE

Kryteria kwalifikacji:
Konkurs świadectw:
chemia* lub biologia* lub fizyka (fizyka i astronomia)

*przedmiot kierunkowy-wyżej punktowany

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria kwalifikacji:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku
przekroczenia limitu – konkurs świadectw: chemia lub biologia lub fizyka (fizyka i astronomia)

REKRUTACJA
www.ujk.edu.pl/rekrutacja
kontakt:
Dział Nauczania
(informacje na temat rekrutacji)

Tel.: 41 349 7227, 7228, 7225
Fax.: 41 349 7228
dzial.nauczania@ujk.edu.pl
rekrutacja@ujk.edu.pl

 

Pełną listę laboratoriów wraz ofertą usługową znajdziesz TUTAJ

Dział Nauczania
(informacje na temat rekrutacji)
Email dzial.nauczania@ujk.edu.pl, rekrutacja@ujk.edu.pl
Telefon 41 349 7227, 7228, 7225
Fax 41 349 7228
Newsletter