Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89b

61-614 Poznań

Strona www: http://chemia.amu.edu.pl/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UAM
Wydział Chemii jest pierwszym wydziałem chemicznym w kraju, na którym wszyscy studenci I stopnia nauczania realizują indywidualny tok studiów. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych studentów dajemy im możliwość indywidualnej realizacji swoich wizji rozwoju i budowy kariery. Możliwość wyboru specjalności oraz dodatkowo, swobodny wybór wielu przedmiotów będących w kręgu zainteresowań, nadaje każdemu takiemu wyborowi szczególna unikatowość. Nie dzielimy kandydatów na lepszych i gorszych. Każdy ma szansę stworzyć swoją ścieżkę rozwoju w tworzeniu której pomagać będą „osobiści mentorzy”. Wiemy jak trudno podejmować takie decyzje na początku studiów, dlatego dostajesz rok na sprecyzowanie swoich zainteresowań i wyboru jednej z 10 specjalności takich jak: Analityka chemiczna, Chemia biologiczna, Chemia i przyroda, Chemia kosmetyczna, Chemia materiałowa, Chemia ogólna, Chemia sądowa, Chemia środowiska, Chemia z zastosowaniem informatyki czy Synteza i analiza chemiczna.
UAM
UAM
UAM
I stopień nauczania (licencjat)

Jedyny w Polsce Wydział Chemii, na którym wszyscy studenci realizują indywidualny tok nauczania.
Pod koniec I roku studiów każdy student wybiera swoją „ścieżkę” kształcenia w obszarze 10 specjalności:

Analityka chemiczna
Chemia i przyroda
Chemia materiałowa
Chemia sądowa
Chemia biologiczna
Chemia kosmetyczna
Chemia ogólna
Chemia środowiska
Chemia z zastosowaniem informatyki
Synteza i analiza chemiczna

II stopień nauczania (magisterium)

Analityka chemiczna
Chemia biologiczna
Chemia kosmetyczna
Chemia materiałowa
Chemia ogólna
Chemia środowiska
Chemia z zastosowaniem informatyki
General Chemistry (w języku angielskim)
Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia. Interdyscyplinarny międzyuczelniany (UAM, WAT, PŁ) kierunek dający tytuł zawodowy magistra inżyniera
Analityka żywności. Interdyscyplinarny międzyuczelniany (UAM, UP) kierunek dający tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Istnieje również możliwość wyboru studiów w języku angielskim- General Chemistry jak i też kierunków dających tytuł zawodowy magistra inżyniera na interdyscyplinarnych studiach – Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (realizowanych wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Łódzką) i Analityka żywności (realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu).
UAM
UAM
Adres:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań


 
Dziekanat:

Kierownik Dziekanatu
mgr Beata Hildebrandt telefon: +48 61 829 1553
e-mail: beata.hildebrandt@amu.edu.pl, depchem@amu.edu.pl

Krystyna Jankowska-Wasiak
telefon: +48 61 829 1553
e-mail: jankow@amu.edu.pl, depchem@amu.edu.pl
Dojazd:

Szybkim tramwajem "PST" nr 5, 12, 14, 15, 16, następnie autobusem nr 98 z ul. Szymanowskiego lub autobusem nr 87 z ul. Kurpińskiego do przystanku za torami kolejowymi. Można także dojechać do przystanku końcowego "PST" i dojść do kampusu ścieżką dla pieszych i rowerzystów przechodzącą przez tory bezpośrednio za pętlą szybkiego tramwaju. Zachęcamy do zapoznania się z rozkładem jazdy dostępnym na www.mpk.poznan.pl lub skorzystania z serwisu Jak dojade?
UAM
Newsletter