Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

Główny telefon: (22) 55 40 730, pok. 3058

Główny email: uott@uott.uw.edu.pl

Strona www: http://www.uott.uw.edu.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) powstał w 1998 roku dla lepszego wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce, w tym m. in. wszechstronnego wspierania przedsięwzięć mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej (Uchwała nr 199 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24.06.1998 r.).

UOTT zapewnia prawidłowość ochrony wynalazków dokonanych w UW, udziela informacji związanych z procesem ochrony wynalazków, zajmuje się identyfikacją projektów badawczo-rozwojowych na UW, ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną powstałą na uczelni. komercjalizacją wyników badań. Ośrodek wspiera promocję wyników pracy twórczej, prowadzi warsztaty z ochrony własności intelektualnej, a także wyszukuje partnerów komercyjnych.

UOTT prowadzi bazę ofert technologiczno-usługowych Uniwersytetu Warszawskiego – oferta.uw.edu.pl. Baza jest narzędziem mającym pomóc w rozpowszechnieniu informacji na temat naukowej oferty oraz innowacji powstających na Uczelni i usprawnieniu współpracy naukowców z biznesem.

Problematyka ochrony własności intelektualnej w UW jest jednym z ważniejszych obszarów tematycznych działalności UOTT; w 2007 roku UOTT przygotował projekt regulaminu – zasady zarządzania własnością intelektualną w Uczelni, przygotowane zostały skrypty kursów akademickich związanych z tematyką własności intelektualnej. UOTT współtworzył program kształcenia - w trybie studiów podyplomowych, kadry akademickiej nauczania podstaw ochrony własności intelektualnej na każdym stopniu studiów.
MISJĄ UOTT UW jest służyć lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Warszawskiego dla gospodarki narodowej. Zakres działalności obejmuje:

wyszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii,
wdrażanie technologii innowacyjnych i patentów UW oraz innych placówek naukowo-badawczych,
pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami współpracy,
szkolenia dla pracowników i studentów UW w kwestiach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz doradztwo w tym zakresie,
wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu wdrożenie wyników pracy naukowej.

Realizując cele statutowe UOTT UW nawiązał już ścisłą współpracę z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w branży aparatury medycznej i sprzętu medycznego, technologii i usług internetowych, opracowania i produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki przemysłowej.

Z myślą o poszukiwaniu środków dla nowych bądź istniejących, dynamicznie rozwijających się przedsięwzięć, Ośrodek zbiera informacje o wszelkich dostępnych źródłach finansowania, w tym o funduszach typu venture capital.
09.11.2015 Dzień informacyjny dla zainteresowanych konkursami Horyzontu 2020
Jak nawiązać cenne kontakty, jak starać się o finansowanie dla projektu i zbudować międzynarodowe konsorcjum? Tego dowiedzą się uczestnicy spotkania informacyjnego poświęconego konkursom z programu ramowego Horyzont 2020. Spotkanie poświęcone technologiom przyszłości odbędzie się 17 listopada w Warszawie.
28.10.2015 Konkurs Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki
Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki to cykl redakcyjny połączony z konkursem na najlepszy wynalazek opracowany przez polską uczelnię lub instytut naukowy.

Celem, który przyświeca akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Dziennik Gazeta Prawna chce również zainspirować swoich młodych czytelników, którzy marzą o karierze naukowej, do realizowania marzeń.

Tegoroczna, trzecia edycja, rozpoczęła się w październiku 2015 r. i potrwa do czerwca 2016 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2013 i 2014.
Biuro Informacji Patentowej służy pomocą pracownikom UW, którzy chcieliby zadbać o ochronę wyników swoich badań. Głównym zadaniem Biura jest udzielanie porad z zakresu ochrony wynalazków, ich promocja oraz pomoc w pozyskiwaniu partnerów do komercjalizacji wynalazków.

Zadania Biura:

przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń wynalazków dokonanych w UW
pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP we współpracy z twórcami wynalazku
zapewnienie prawidłowości postępowania administracyjnego związanego z ochrona wynalazków w kraju i za granic
udzielanie porad z zakresu ochrony wynalazków, promocja oraz pomoc w pozyskiwaniu partnerów do komercjalizacji wynalazków
pomoc w przygotowaniu umów dotyczących transferu technologii

REGULAMIN - pliki do pobrania
Doradztwo prawne
Zgłoś wynalazek do ochrony
Technologie

 
Uniwersytecki orzeł, będący od momentu utworzenia uczelni w 1816 r. jej godłem, otoczony jest pięcioma gwiazdami – każda z nich symbolizuje jeden z pięciu wydziałów, które tworzyły nowo powstający Królewski Uniwersytet Warszawski. Były to wydziały: Prawa, Lekarski, Filozoficzny, Teologiczny oraz Nauk i Sztuk Pięknych.

Dziś medycyna i teologia nie są już reprezentowane na UW, zastąpiły je inne dziedziny, a liczba wydziałów wzrosła do 20. Najmłodsze wśród nich są: Wydział Orientalistyczny, który utworzono w 2008 r. oraz „Artes Liberales” powołany do życia w 2012 r. Ten ostatni jest też najmniejszy, bo kształci rocznie mniej niż 200 osób. Największe są natomiast wydziały Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Prawa i Administracji oraz Zarządzania, na każdym z nich uczy się ponad 5,5 tys. studentów.>
 
Newsletter