Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 79

02-008 Warszawa

Główny telefon: +48 (22) 234 70 85, +48 (22) 234 70 89

Główny fax: +48 (22) 234 70 16

Główny email: studium@biznes.edu.pl

Strona www: http://www.biznes.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

 

Dla osób pracujących w sektorze farmaceutycznym, czy instytucjach organizujących lub finansujących opiekę zdrowotną, udział w kursach farmaceutycznych jest okazją, aby w ramach kształcenia ustawicznego zaktualizować swoją wiedzę i przygotować się do zmiany warunków konkurencji na rynku leków, wynikającej z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

1. Badania kliniczne i rozwój leków

Dwuweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Tematyka obejmuje:

    1. Badania i rozwój produktów leczniczych - od odkrycia substancji do wprowadzenia na rynek
    2. Fazy badań klinicznych i ich miejsce w procesie farmakoterapii
    3. Regulacje prawne w badaniach klinicznych, ich aspekty społeczne oraz kwestie etyczne
    4. Eksperymentalne i nieeksperymentalne metody oceny interwencji medycznych
    5. Outsourcing w badaniach klinicznych
    6. Znaczenie badań klinicznych dla krajowej gospodarki, epidemiologii i zdrowia publicznego
    7. Rola badań typu Real World Evidence
    8. Wprowadzenie do biotechnologii
    9. Specyfika odkrycia i zastosowań leków biologicznych, regulacje prawne
    10. Wyroby medyczne we współczesnej medycynie
    11. Przedsiębiorczość, nowe technologie i innowacyjność


Początek zajęć:     październik 2020

 

2. Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

"Oferujemy interdyscyplinarny program, pozwalający na aktualizację i poszerzenie wiedzy przydatnej w codziennej praktyce zarządzania, dostosowany do potrzeb i możliwości kadry sektora farmaceutycznego."

- Prof. Tomasz Hermanowski
Kierownik Studium

Studia typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

 

Zajęcia realizowane są w języku polskim w trybie weekendowym. Wykłady, warsztaty i seminaria dyplomowe prowadzą wybitni eksperci oraz doświadczeni praktycy, zatrudnieni w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia, Państwowym Zakładzie Higieny, kancelariach prawnych, wyspecjalizowanych w doradztwie dla sektora farmaceutycznego, polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych, przedsiębiorstwach informatycznych i uczelniach wyższych.


Początek zajęć:     listopad 2020

 

3. Sprzedaż i marketing leku
 
Trzyweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Tematyka obejmuje:

1. Specyfika sprzedaży w przemyśle medycznym
2. Wprowadzenie do marketingu farmaceutycznego
3. Marketing produktu, plan marketingowy, badania rynku
4. Przykładowe rodzaje badań marketingowych w farmacji
5. Coaching, mentoring, motywacja; samokształcenie i rozwój
6. Negocjacje i mediacje
7. Ścieżki karier w przemyśle farmaceutycznym
 
Początek zajęć:     maj 2020
 
Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji
 
Ukończenie kursów Badania Kliniczne i Rozwój Leków oraz Sprzedaż i Marketing Leków, a także podyplomowego Studium Farmakoekonomiki prowadzi do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji. 

 


 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki

 

 


 

 

 

 

Rekrutacja

 

TRYB NABORU:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń drogą on-line:

Termin składania podań:

Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji: październik 2020 r.
Badania kliniczne i rozwój leku: październik 2020 r.
Studium Farmakoekonomiki: listopad 2020 r.
Sprzedaż i marketing leków: maj 2020 r.

 


Szczegółowe informacje w spawie rekrutacji
dostępne są na stronie

http://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki
http://www.biznes.edu.pl/badania-kliniczne
http://www.biznes.edu.pl/sprzedaz-marketing-lekow

   

 

Biuro Obsługi Programów i Rekrutacji

tel. 22 234 70 89
fax: 22 234 70 16

Szkolenia farmaceutyczne

Alicja Hryszko
tel. 22 234 70 85
alicja.hryszko@biznes.edu.pl

  

                                                                                                              

 


 

Sekretariat Studium
Email studium@biznes.edu.pl
Telefon 022 234 70 14, 022 234 70 85
Fax 022 234 70 16
Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski
Kierownik Studium
Email tomasz.hermanowski@biznes.edu.pl
Newsletter