Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ABO Sp. z o.o.

ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

Główny telefon: 58 341 21 43

Główny fax: 58 520 33 80

Główny email: abo@abo.com.pl

Strona www: http://www.abo.com.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
ABO Sp. z o.o.

ABO jest dystrybutorem w Polsce firm:

 • Nippon Genetics
 • Horizon Discovery (Dharmacon)
 • NZYTech 
 • GeneOn
 • Cleaver Scientific
 • MoBiTec
 • Scie-Plas
 • GeneAll
 • BlueStar
 • MP Biomedicals
 • Prona agarozy
 • Thermo Scientific (Fermentas, Finnzymes, Abgene)


 

 • endonukleazy restrykcyjne tradycyjne  oraz nowej generacji Speedy™ 
 • nukleotydy i oligonukleotydy,
 • produkty do reakcji PCR, RT PCR, Real-Time PCR,
 • wzorce masowe DNA ( dostępne w różnych wielkościach opakowań, także w formie gotowej do użycia),
 • zestawy do klonowania, transkrypcji,
 • zestawy do oczyszczania i izolacji DNA i RNA,
 • enzymy modyfikujące RNA/DNA,
 • odczynniki biochemiczne
 • inne odczynniki.

                                                  

Firma Horizon Discovery (Dharmacon) to światowy lider na rynku wyciszania (siRNA, shRNA, microRNA), wyłączania ekspresji genów (CRISPR knock-out, CRISPR knock-in), modulacji ekspresji genów (CRISPRa). W swoim portfolio posiada biblioteki cDNA, ORF, gotowe linie zmodyfikowane genetycznie; standardy referencyjne do badań molekularnych, a także część usługową zajmującą się wyprowadzaniem zmodyfikowanych linii komórkowych, a także różnego typu screeningiem (CRISPRa & CRISPRi - dual screens, testowanie leków) i testami immuno-onkologicznymi.

 

Szeroki wybor agaroz:

 • Bio Standard
 • Basica LE,ME, HE, SHE, QS, LE.GQT
 • Plus
 • Tecnica
 • Forensica
 • Protea LE, LE LV
 • Reducta, NU, GQT
 • Micropor NU, DELTA, GAMMA, OMEGA
 • Resolva GQT
 
 • Molecular Screening:
  Grow'n'Glow Two & One Hybrid Systems pozwalające na fluorescencyjną detekcję pozytywnych kolonii już na płytce, biblioteki genomowe.
 • fosfatazy inozytolowe oraz fosfoinozytydy, fluorescencyjne indykatory wapnia, odczynniki do badania żywotności komórek,
 • Systemy ekspresyjne oraz tradycyjne wektory plazmidowe
 • Odczynniki do przeprowadzenia transfekcji.
 • Przeciwciała i białka rekombinowane.
 • Barwniki fluorescencyjne oraz zestawy do znakowania.
 • Poręczne kolumienki chromatograficzne oraz złoża.
 • Drobny sprzęt laboratoryjny:
  kolumny różnych rozmiarów puste lub z gotowym złożem,
  probówki do PCR "oil-free" - nie wymagają pokrywania próbki olejem mineralnym, fermentory.
 • Odczynniki do krystalografii makromolekularnej.
 • Odczynniki do białek.
 • Produkty do reakcji PCR.
 • Aparaty do elektroforezy poziomej
 • Aparaty do elektroforezy pionowej
 • Akcesoria dodatkowe do elektroforezy
 • Zasilacze
 • Aparaty do blottingu
 • Aparat do izoelektroogniskowania IEF
 • Eksykatory
 • Komora do PCR
 • Vision- aparat do wizualizacji żeli
 • Julabo chiller
 • Suszarki do żeli
 • Aparat do COMET Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE)
 • Electroprep- aparat do oczyszczania biomolekół
 • Aparat do elektroforezy na błonach celulozowych (Cellulose Acetate Tank System)
 • Miksery gradientów
 • Ochrona radioaktywna
 • Statywy na probówki, na pipety, pudełka etc.
 • Zestawy do izolacji i oczyszcznia plazmidów, DNA, RNA, białek,
 • odczynniki do PCR i RT-PCR
 • drabinki DNA i białkowe

 

Odczynniki kryminalistyczne do wykrywania niewidocznych śladów krwi

 

 

 • aparat do lizy komórek i tkanek FastPrep®-24 System, FastPrep®-96
 • odczynniki immunobiologiczne  m.in. przeciwciała i oczyszczone antygeny
 • odczynniki neurobiologiczne m.in. neurotoksyny i związki do transdukcji
 • odczynniki do zastosowania w biologii molekularnej m.in. sondy do hybrydyzacji, enzymy restrykcyjne
 • odczynniki do zastosowania w biologii komórki m.in. składniki pożywek, podłoża bakteriologiczne
 • zestawy do zastosowania w diagnostyce m.in. badanie poziomu hormonów tarczycy
 • odczynniki do elektroforezy m.in. akrylamid, agaroza, bufory, bromek etydyny
 • odczynniki do badania apoptozy m.in. szybkie i łatwe w użyciu zestawy oraz substraty i inhibitory kaspaz
 • sprzęt laboratoryjny m.in. tipsy, probówki, kasety radiograficzne, płytki

Bogata oferta urządzeń laboratoryjnych:

 • Aparaty do elektroforezy,
 • Aparaty blottingu, zasilacze,
 • Systemy do wiizualizacja i dokumentacji żeli,
 • Komory do PCR,
 • Aparaty do suszenia żeli,
 • Systemy do comet assay,
 • Ochrona przed promieniowaniem,
 • Systemy do 2D,
 • Termobloki,vortexy
 • Pompy perystaltyczne,
 • Drobne wyposażenie laboratoryjne
 • probówki do PCR,
 • płytki do PCR
 • folia uszczelniająca do płytek 96 dołkowych,
 • końcówki do pipet
 • probówki do przechowywania
 • Midori Green DNA Stain - nietoksyczny barwnik do żeli agarozowych,
 • środek do krioprezerwacji,
 • Drabinki DNA i białkowe
 • aparat do elektroforezy zintegrowany z zasilaczem.


Główne grupy oferowanych produktów:


1. Odczynniki do PCR
2. Enzymy restrykcyjne
3. Enzymy modyfikujące DNA/RNA
4. Kity do izolacji DNA/RNA
5. Markery DNA, RNA i białkowe
6. Agarozy
7. Primery
8. Odczynniki do transfekcji
9. Zestawy dla biologii molekularnej
10. Wektory
11. Pożywki
12. Przeciwciała i białka rekombinowane
13. Neuroproteiny (NGF, neurotoksyny, inne)
14. Biochemikalia
15. Zestawy do badania apoptozy
16. Odczynniki dla medycyny sądowej - Bluestar
17. Sprzęt laboratoryjny m.in: do elektroforezy poziomej i pionowej, blottingu, wirówki, vorteksy, mieszadła magnetyczne, bloki grzejne, akcesoria do pracy z izotopami, zasilacze
18. Biblioteki genów

 

NOWOŚCI I AKTUALNE PROMOCJE

więcej na www.abo.com.pl

 

 

Newsletter