Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Laboratorium Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia

Al.Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Główny telefon: +48 58 698 21 34, 698 21 35

Główny fax: +48 58 698 21 35

Główny email: laboratorium@ppnt.gdynia.pl

Strona www: http://ppnt.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Laboratorium Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia

 

Laboratorium PPNT działa zgodnie wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (z ang. Good Laboratory Practice – GLP).

Aby zapewnić najlepszą jakość badań Laboratorium PPNT zatrudnia wykwalifikowany personel, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, wyposażeniem, oraz stosuje najwyższe standardy jakości we wszelkich wykonywanych pracach.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty badań:


Mikrobiologia

Wyposażenie oraz układ przestrzenny pracowni mikrobiologii spełnia wymogi dotyczące II poziomu bezpieczeństwa biologicznego. Oznaczenia mikrobiologiczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami PKN oraz ISO. Przedstawiona oferta jest zestawieniem przykładowych badań jakie możemy wykonywać w pracowni. Opracowujemy metody badań i analiz na zamówienie klienta. 

Oferta:

 • Biofermentacja
 • Czystość mikrobilogiczna produktów kosmetycznych
 • Czystość mikrobiologiczna wody
 • Badanie czystości powietrza metodą sedymentacyjną

​Analiza chemiczna

Pracownia Analizy Chemicznej  wyposażona jest w wysokiej klasy instrumenty analityczne, m.in. chromatografy cieczowe z detekcją UV-VIS (DAD) i spektrometr mas z jonizacją poprzez rozpylanie w polu elektrycznym (ESI) z analizatorami kwadrupolowym i czasu przelotu (Q-ToF). Oznaczenia chemiczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami PKN, wytycznymi zawartymi w Farmakopei Europejskiej. Optymalizujemy i walidujemy metody analityczne w zależności od potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy. Przedstawiona oferta jest zestawieniem przykładowych badań jakie możemy wykonywać w pracowni.

Oferta:

 • Analiza żywności i kosmetyków
 • Analizy próbek środowiskowych
 • Analizy surowców pochodzenia roślinnego
 • Analiza substancji farmaceutycznych
 • Analiza związków wysokocząsteczkowych i biomolekuł - białek, polimerów, kwasów nukleinowych

Hodowle in vitro

Laboratorium PPNT posiada w pełni wyposażoną pracownię do pracy z kulturami tkankowymi w warunkach in vitro. oraz dwa pomieszczenia fitotronowe, przeznaczone do namnażania roślin w warunkach in vitro oraz tzw. fitotron „ziemny” pozwalający na przystosowanie roślin do warunków panujących w środowisku naturalnym.

Oferta:

 • Hodowle komórkowe zwierzęce

Ofertę kierujemy do jednostek naukowo- badawczych, laboratoriów, firm realizujących projekty w obszarze szeroko pojętej biotechnologii. Przedstawiony przez nas zakres badań jest tylko częścią projektów jakie prowadziliśmy w laboratorium. Większość powstaje na zamówienie w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

 


Biologia Molekularna

Oferujemy szeroki zakres badań białek i kwasów nukleinowych. W pracowni proteomiki wykonuje się usługi związane z nadekspresją, oczyszczaniem oraz analizą białek (także z możliwością adaptacji metod do skali półprepartywnej).

 • Oczyszczanie białek wykonujemy w oparciu o metody z wykorzystaniem złóż jonowymiennych, hydrofobowych oraz powinowactwa przy pomocy specjalistycznego sprzętu np. niskociśnieniowego zestawu AKTprime (GE Healthcare). Protokoły analizy białek rekombinowanych tworzone są na zamówienie klienta. 
 • Badania DNA wykonywane są z wykorzystaniem czterokapilarnego sekwenatora DNA typu ABI PRISM 3130 Genetic Analiser (Applied Biosystem).

 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

LABORATORIUM PPNT

Laboratorium PPNT zlokalizowane jest na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, w samym centrum Trójmiasta, w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacji.

Ofertę kieruje do firm działających w branży Life sciences, poszukujących w pełni wyposażonej powierzchni laboratoryjnej na preferencyjnych warunkach.

Oferowane na wynajem laboratoria są umeblowane i z dostępem do mediów i części wspólnych na terenie budynku (zmywalnia z instalacją wody czystej, chłodnia, sterylizatornia, pomieszczenia wirówek, pożywkarnia, zamrażarka -80 °C, pojemniki Dewara z ciekłym azotem, sale konferencyjne)

 

Naszym klientom oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz szereg usług specjalistycznych jak np. badania mikrobiologiczne czy analizy przeprowadzane na urządzeniach HPLC i LC-MS, sekwenator DNA.

Układ pomieszczeń spełnia wymagania w zakresie normy ISO 17025

Zainteresowanym firmom proponujemy dostęp do kompleksowo wyposażonych pracowni 

Laboratorium PPNT stanowi bazę maszynową i integralną część modułu biotechnologicznego Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego, a jego pracownicy tworzą zaplecze merytoryczne dla realizowanych badań i projektów.
Funkcją Laboratorium jest wspieranie firm prowadzących działalność badawczo-wdrożeniową z zakresu szeroko pojętej biotechnologii, realizacja własnych projektów oraz działalność usługowa.


Współpracując z Laboratorium PPNT firmy i indywidualni użytkownicy zyskują:

 • obniżenie kosztów projektów naukowych dzięki wykorzystaniu możliwości outsourcingu,
 • możliwość korzystania z najnowocześniejszej aparatury,
 • łatwy dostęp do usług i sprzętu,
 • wsparcie i doradztwo wykwalifikowanej kadry.


 


 


Zakończenie projektu ochrony rosiczek i torfowców

Laboratorium PPNT, mieszczące się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym zakończyło realizację projektu w ramach programu dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: „Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodziny Droseraceae (rosiczki) oraz rodzajuSphagnum (torfowce), występujących na terenie województwa pomorskiego. Etap II: „Reintrodukcja rosiczek okrągłolistnych na torfowiska w rejonach Nadleśnictw: Gdańsk, Lębork, Łupawa. Opracowanie metody hodowli i masowego namnażania gatunków z rodzaju Sphagnum do celów restytucji zdegradowanych torfowisk wysokich w rejonie Nadleśnictwa Lębork”.

Rosiczki (Droseraceae)należą do gatunków roślin zagrożonych ze względu na zmniejszającą się ilość siedlisk tych roślin w naturalnym środowisku. Rosnąc na glebach ubogich w sole mineralne, przystosowały się do przyswajania materii organicznej pochodzenia zwierzęcego, co czyni je bardzo atrakcyjnymi i ciekawymi dla miłośników przyrody i bywalców lasów.

Wielkim sukcesem zrealizowanego projektu jest opracowanie warunków namnażania zarówno rosiczek okrągłolistnych jak i torfowca w hodowlach in vitro. Uzyskany materiał roślinny z powodzeniem zaadoptuje się do warunków naturalnych torfowisk w rejonie nadleśnictw Pomorza. Prace terenowe i laboratoryjne, przeprowadzone przez pracowników Laboratorium PPNT umożliwiły reintrodukcję zagrożonych gatunków, co w rezultacie prowadzi do wzbogacenia ekosystemu pomorskich torfowisk. Metody hodowli in vitro torfowca i rosiczek, opracowane w Laboratorium PPNT w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w namnażaniu materiału roślinnego na skalę masową.

Realizacja projektu była możliwa dzięki ścisłej współpracy z Katedrą Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG oraz Nadleśnictw: Łupawa, Gdańsk i Lębork.

Kierownik Laboratorium PPNT Gdynia Jolanta Grzenkowicz-Wydra
Email j.grzenkowicz-wydra@ppnt.gdynia.pl
Telefon 58 698 21 34
Newsletter