Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bio-Chic Sp. z o.o.

ul. Chłodna 56/60

Warszawa

Główny telefon: 22 654 15 89

Główny email: biuro@bio-chic.pl

Strona www: http://www.bio-chic.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Bio-Chic Sp. z o.o.

Zakres usług mikrobiologicznych.


Wykonujemy pełen zakres badań mikrobiologicznych produktu kosmetyczno-farmaceutycznego oraz środowiska produkcji:
1. Analiza mikrobiologiczna produktów kosmetycznych i farmaceutycznych
a). badanie ogólnej liczby bakterii w g/ml produktu
b).   badanie ogólnej liczby drożdży i pleśni w g/ml produktu
c). badanie obecności drobnoustrojów patogennych takich jak Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, bakterii z rodziny Enterobacteriaceae i innych pałeczek Gram ujemnych oraz laseczek beztlenowych z rodzaju Clostridium.
2. Badanie czystości mikrobiologicznej surowców i wody produkcyjnej.
3. Monitoring środowiska produkcyjnego (badanie czystości powietrza, powierzchni i personelu).
4. Wykonywanie testu skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej.
5. Potwierdzenie przydatności metody liczenia w obecności produktu zgodnie z FP Ph.Eur.
6. Badanie skutecznosci procesu sterylizacji - wskaźniki biologiczne.


Od 26 listopada 2003 roku posiadamy zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wykonywanie usług mikrobiologicznych w zakresie produktu leczniczego. Zezwolenie obejmuje produkty niesterylne, postaci płynne, półstałe, stałe, jednodawkowe. Od listopada 2009 r. posiadamy Certyfikat GMP.

Akredytacja laboratorium badawczego nr AB 745.

 

Misją firmy jest stały rozwój i budowanie standardów służących rozwojowi i standardom produkcji naszych klientów.

Firma BIO-CHIC Sp. z o. o. działa od roku 1987 jako przedsiębiorstwo innowacyjno-usługowe oferujące gotowe technologie do wdrożenia, doradztwo w dziedzinie produktów kosmetycznych i farmaceutycznych, suplementacji dietetycznej, a także zajmujące się organizacją niezbędnych badań jakościowych.

W grudniu 2000 r. większościowym udziałowcem BIO-CHIC zostały Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy, a siedziba Spółki została przeniesiona na ul. Chłodną 56/60 i mieści się na terenie w/w Zakładów.

W październiku 2002 roku uzyskaliśmy Certyfikat Zgodności z normą ISO 9001:2000. Zarówno certyfikat jak i wdrożone procedury systemu zarządzania jakością umożliwiają realizowanie zleceń na poziomie zgodnym ze standardami. Kolejnym krokiem Firmy było wdrożenie w Laboratorium Mikrobiologicznym Systemu Zarządzania dotyczącego Jakości zgodnego wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium przeszło pomyślnie audit akredytacyjny PCA w zakresie oceny mikrobiologicznej środowiska produkcyjnego.


 

obraz
obraz
obraz
Monika Sztechman
Administrator / Sekretarz Zarządu
Email biuro@bio-chic.pl
Telefon 022 425 88 04
Fax 22 425 94 07
Mariola Gwiazda
Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający
Email biuro@bio-chic.pl
Telefon 22-654-15-89
Anna Molenda
Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego
Email mikrobiologia@bio-chic.pl
Telefon 022 654 64 76
Newsletter