Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biotehniskais centrs, JSC

Dzerbenes 27

LV-1006 Ryga, Łotwa

Główny telefon: (+371) 6755-35-18

Główny fax: (+371) 6755-35-18

Główny email: btc@edi.lv

Strona www: http://bioreactors.net/

Wyślij zapytanie ofertowe
Biotehniskais centrs, JSC

O firmie: Innowacyjna firma z segmentu MŚP, założona w 1996 r.

Doświadczenie, specjalizacja: Inżynieria bioprocesowa, procesy fermentacji.

Produkty na rynku: Bioreaktory, kontrolery bioprocesów.

Produkty w fazie rozwoju: Mieszalniki magnetyczne, bioreaktory na odpady.

Rodzaj współpracy: Współpraca poprzez wdrażanie bioreaktorów do procesów fermentacji.

Projekt R&D: Zastosowanie automatycznego procesu typu „fed-batch” do fermentacji zrekombinowanych szczepów Escherichia coli

 

Ważnym aspektem efektywnej fermentacji mikroorganizmów w większości przypadków jest odpowiednie zastosowanie procesu typu „fed-batch”. Można go zorganizować na dwa sposoby:

 

1)      Automatyczne zasilanie z bezpośrednią kontrolą parametrów procesu

2)      Matematyczne modelowanie w celu obliczenia optymalnego profilu intensywności zasilania i odpowiednie stężenie substratu oraz zoptymalizowana strategia kontroli obiegu otwartego

 

Oba podejścia stosowane oddzielnie nie pozwalają wykorzystać w sposób optymalny procesu „fed-batch”. Modele matematyczne nie są zazwyczaj wystarczająco elastyczne, na przykład biorąc pod uwagę cechy komponentów i inne niezdefiniowane warunki. Jednakże większość dostępnych na rynku bioreaktorów oferuje możliwość kontroli pO2 nad kaskadami i zasilaniem, ale te opcje są wykorzystywane rzadko. Nie zawsze jest możliwe kontrolowanie pO2 nad zasilaniem bez poprawek innych parametrów, a optymalne pO2 nie zawsze zapewnia optymalny wzrost mikroorganizmów.

 

W celu zwiększenia wydajności automatycznej kontroli procesu „fed-batch”, owa kontrola została poszerzona o matematyczne modelowanie w celu opracowania ulepszonego programu procesu kontroli poprzez użycie elastycznego kontrolera procesu.

 

To badanie oraz ulepszenia zostały przeprowadzone podczas różnych procesów fermentacji, stosując różne zasady kontroli kaskad pO2. W kaskadach jako zmiennych kontrolnych użyto prędkość obrotu mieszadła, intensywność natleniania oraz zasilania substratu. Stężenia O2 i CO2 w gazach wylotowych były analizowane podczas procesu. Algorytmy i różne podejścia do procesu były badane przy zastosowaniu drożdży S. cerevisiae CEN.PK oraz bakterii Escherichia coli BL21 jako organizmów-gospodarzy przy produkcji rekombinowanych białek.


This study and developments were carried out in different fermentations applying different pO2 cascade control rules. In cascades, the stirrer rotation speed, oxygen enrichment and substrate feeding rate were used as control variables. During the processes, the O2 and CO2 levels in outlet gases were analyzed. The algorithms and approaches were studied in the cultivation processes based on yeast S. cerevisiae CEN.PK and bacteria Escherichia coli BL21 as host organisms by producing of recombinant proteins.

Newsletter