Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pierwsze oznaki poprawy na rynku pracy w farmacji
Polska gospodarka lepiej niż inne kraje radzi sobie ze spowolnieniem i widać wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia. W branży farmaceutyczenj wciąż sytuacja należy do jednych z najtrudniejszych, ale i w tym obszarze widać pierwsze oznaki poprawy – 39% pracodawców planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów w III kwartale, a 18% zwalniać.

Antal International opublikował wyniki 14. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. W stosunku do poprzedniej edycji badania zwiększył się o 10 punktów procentowych odsetek pracodawców planujących zatrudnienie w branży farmaceutycznej. Cały czas jednak utrzymuje się wysoki odsetek firm planujących zwolnienia – 18%.

„Branża farmaceutyczna cały czas boryka się ze skutkami ustawy refundacyjnej, a także niekorzystną sytuacją rynkową. Firmy skupiają się na przedefiniowaniu modelu działania w celu zwiększenia efektywności. Postępująca konsolidacja na rynku aptecznym i hurtowym generuje zapotrzebowanie na doświadczonych Key Account Managerów, którzy będą potrafili wdrożyć długofalowe strategie współpracy z klientem. Natomiast rola przedstawicieli medyczno-farmaceutycznychbędzie mniej istotna niż dotychczas"– zauważa Joanna Kuzioła, p.o. menedżera Antal Sales & Marketing.

„Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że dla specjalistów i menedżerów praca jest. Nie należy jednak zapominać, że pracodawcy szukają osób aktywnych, kreatywnych z pomysłem na rozwój zarówno własny, jak i firmy. Warto zadbać o odpowiednią postawę na rynku pracy, pożądaną przez firmy. Kandydaci bierni, bez sukcesów zawodowych i bez pomysłu na siebie będą mieli coraz większe problemy na dynamicznym, lecz coraz bardziej wymagającym rynku”– komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Polska na tle innych gospodarek

Kondycja rynku pracy w obszarze farmacji w Polsce jest podobna, jak w pozostałych krajach europejskich. W Niemczech w tym obszarze 29% pracodawców planuje rekrutację, a 6% zwolnienia kadry średniego i wyższego szczebla. We Włoszech odsetek ten wynosi odpowiednio 40% i 15%. Podoben wartości odnotowano w Holandii – 44% badanych planuje zatrudnianie w branży farmaceutycznej, a 33% zwalnianie.

Czternasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 9923 przedsiębiorstwami z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1690 pracodawców i przeprowadzone było w kwietniu 2013 r. Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 110 oddziałów w 35 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. W Polsce Antal International działa od 1996 roku i jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw.

Źródła

informacja prasowa Antal International

KOMENTARZE
Newsletter