Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Terapie dla chorych na opornego nawrotowego chłoniaka DLBCL pozytywnie ocenione przez AOTMiT
Terapie dla chorych na opornego nawrotowego chłoniaka DLBCL pozytywnie ocenione przez AOTMi

Na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano Stanowiska Rady Przejrzystości oraz Rekomendacje Prezesa AOTMiT w sprawie oceny dwóch przeciwciał bispecyficznych w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe”. Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie glofitamabu oraz epkorytamabu refundacją, wskazując jednocześnie na potrzebę wprowadzenia instrumentu dzielenia ryzyka ograniczającego w większym stopniu wydatki płatnika publicznego. Również Rekomendacje Prezesa dla obu technologii są pozytywne.

 

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) to najczęstszy chłoniak agresywny u dorosłych. Stanowi ponad 30% wszystkich tzw. chłoniaków niehodgkinowskich. Rocznie w Polsce odnotowuje się ok. 1500 przypadków DLBCL. Chłoniak rozlany z dużych komórek B to choroba rzadka, agresywna, ale dla ok. 70% pacjentów uleczalna, nawet w I linii leczenia. Jednocześnie oznacza to, że u ok. 30% osób konieczne jest stosowanie kolejnych linii leczenia. Wśród dostępnych opcji terapeutycznych z wykorzystaniem zaangażowania limfocytów T do walki z nowotworem, w leczeniu chłoniaków, stosuje się m.in. terapię CAR-T lub przeciwciała bispecyficzne, zwane też dwuswoistymi. Główna różnica pomiędzy tymi dwiema opcjami terapeutycznymi polega na kosztach leczenia oraz dostępności. – Jako farmakoekonomista dodam jeszcze dwie zalety przeciwciał bispecyficznych. Wszystko wskazuje na to, że będzie to terapia mniej kosztowna niż terapia CAR-T. Terapia gotowa, z półki, daje szybkość i dostęp do terapii we wszystkich 46 ośrodkach klinicznych, które stosują programy lekowe w onkohematologii. Po drugie, jedno z tych przeciwciał jest podawane drogą dożylną, drugie podskórną, więc jest też szansa na racjonalizację pracy ośrodków poprzez krótsze podanie leku – mówił o tych dwóch terapiach dr Jakub Gierczyński, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w trakcie debaty zorganizowanej w kwietniu 2024 r. przez Rynek Zdrowia.

Przeciwciała bispecyficzne to leki, które można szybko podać pacjentowi, a w przypadku agresywnej choroby, jaką jest chłoniak DLBCL, czas ma istotne znaczenie. Na to zwrócili również uwagę członkowie Rady Przejrzystości w stanowisku dotyczącym leku glofitamab. Jak czytamy w dokumencie: „[…] część chorych, z uwagi na bardzo szybką progresję choroby, wymaga natychmiastowego włączenia leczenia (bez oczekiwania na przygotowanie limfocytów do terapii CAR-T). Dla tej grupy chorych najlepszym wyborem są przeciwciała bispecyficzne, takie jak GLO.”. Głównymi argumentami do wydania pozytywnych Stanowisk Rady Przejrzystości dla glofitamabu i epkorytamabu były dowody wskazujące na skuteczność terapii w ocenianym wskazaniu, a także efektywność kosztowa. Pozytywne Stanowisko Rady Przejrzystości oraz Rekomendacja Prezesa AOTMiT nie oznaczają jeszcze, że terapie na pewno będą dostępne dla polskich pacjentów. Zgodnie z przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stosowne wnioski refundacyjne trafią teraz do Komisji Ekonomicznej w celu przeprowadzenia negocjacji warunków cenowo-kosztowych objęcia refundacją. Ostateczne decyzje w sprawie objęcia leków refundacją wyda minister właściwy do spraw zdrowia.

Źródła

Fot. https://www.pexels.com/photo/doctor-handing-a-document-8413294/

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter