Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Coursera — okno na świat nauki
Coursera jest nowoczesną platformą internetową, umożliwiającą naukę od najlepszych naukowców z całego świata. Korzysta z niej ponad 2 miliony użytkowników. Wykładowcy 84 wiodących uniwersytetów, uczelni technicznych oraz szkół medycznych prowadzą obecnie ponad 400 kursów online. Wśród bogatej oferty kursów dostępnych jest wiele z branży Life Science, które w klarowny sposób przedstawiają istotne zagadnienia.

Courserazawiera bogaty zestaw kursów z Biotechnologii, między innymi:Virology (Wirusologia), Programmed Cell Death (Programowana śmierć komórki), Epigenetic Control of Gene Expression (Epigenetyczna kontrola ekspresji genów) czyMedical Neuroscience (Neurologia medyczna). Oprócz kursów skierowanych do osób będących specjalistami w danej dziedzinie, istnieją również kursy stanowiące wprowadzenie, np. Introduction to Pharmacy (Wprowadzenie do farmacji),Introduction to Genetics and Evolution (Wprowadzenie do genetyki i ewolucji), Fundamentals of Pharmacology (Podstawy farmakologii)czy Fundamentals of Human Nutrition (Podstawy żywienia człowieka).

Kursy są zazwyczaj prowadzone w ciekawy sposób, z dużym naciskiem na praktyczną wiedzę i umiejętności. W przypadku większości kursów po pomyślnym rozwiązaniu wszystkich zadań oraz quizów i przekroczeniu wymaganego progu punktów użytkownik otrzymuje certyfikat poświadczający zdobyte przez niego umiejętności.

Courseraoferuje tzw. masowe otwarte kursy online(massive open online course— MOOC). Kursy obejmują szeroki wachlarz dziedzin: sztuka; biologia i Life Sciences; biznes i zarządzanie; informatyka (sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, systemy bezpieczeństwa); gospodarka i finanse; edukacja; energia i nauki o Ziemi; inżynieria; żywność i żywienie; zdrowie i społeczeństwo; nauki humanistyczne; informacja, technika i design; prawo; matematyka; medycyna; muzyka, film, audio; fizyka; nauki społeczne; statystyka i analiza danych oraz rozwój zawodowy nauczyciela. Oprócz Coursera istnieją także inne platformy do nauki, takie jak edx czy Udacity.

Jak korzystać z platformy internetowej Coursera?

Paleta kursów proponowanych przez uczelnie partnerskie jest bardzo szeroka, a same kursy mają formę kilkutygodniowych warsztatów, trwających zwykle od 4 do 12 tygodni. W każdym tygodniu udostępnianych jest kilka krótkich filmów wraz z zestawem pytań w trakcie filmu, a także materiały dodatkowe do samodzielnej nauki czy zestawy zagadnień, które użytkownik powinien znać po danym tygodniu.

Czas, jaki należy poświęcić na wybrany kurs jest zależny od jego poziomu trudności oraz intensywności oraz podany orientacyjnie na stronie opisującej dany kurs. Niewątpliwie zaletą kursów są cotygodniowe quizy oraz prace domowe czy projekty.

Wszystkie zadania do samodzielnego wykonania są oceniane według przyjętego klucza automatycznie bądź, w przypadku projektów, przez innych uczestników. W takim modelu oceniania istotne są nie tyle zdobyte punkty, ile informacja zwrotna, jaką część materiału udało się użytkownikowi opanować, a nad jaką należy jeszcze popracować.

Jednocześnie istnieje możliwość korzystania z forum, do czego zachęcają prowadzący kursy. Forum jest nie tylko formą dialogu między użytkownikiem a prowadzącym, lecz także możliwością integracji międzynarodowej społeczności zainteresowanej danym zagadnieniem oraz podzielenia się wiedzą czy nawet nawiązania przyszłych kontaktów zawodowych.

Kursy zazwyczaj dotyczą specjalistycznych zagadnień, dzięki czemu umożliwiają integrację środowisk akademickich, zwłaszcza tych zajmujących się wąską dziedziną nauki.

Do kogo skierowane są kursy?

Kursy skierowane są nie tylko do naukowców, specjalistów w danej dziedzinie, lecz także do wszystkich osób zainteresowanych danym tematem. W opisie każdego kursu uwzględniona jest informacja o jego poziomie trudności oraz o sugerowanych umiejętnościach, które powinno się posiadać przed przystąpieniem do kursu, np. przed przystąpieniem do kursów z dziedziny genetyki rekomendowana jest znajomość podstaw tej dziedziny.

Ważnym aspektem jest możliwość wyboru kursów w różnych językach. Co prawda większość kursów prowadzonych jest w języku angielskim, jednak można korzystać także z nauki w języku hiszpańskim, francuskim, chińskim, arabskim, niemieckim czy włoskim.

Coursera, oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej w postaci krótkich wykładów przepełnionych informacjami, umożliwia zdobywanie umiejętności praktycznych, czego przykładem jest nauka programowania z wykorzystaniem różnych języków programowania (Python, Java, C czy C#). Innym przykładem jest kurs poświęcony nauce pisania tekstów naukowych (Writing in the Sciences). Na platformie można także zagłebiać tzw. umiejętności miękkie, niezbędne w pracy naukowej, a często bagatelizowane, np. sztuka autoprezentacji (kurs Introduction to Public Speaking).

Courserama także kilka wad. Jedną z nich jest to, że wiele osób rozpoczynających kurs poddaje się już po kilku lekcjach z powodu niedostatecznej motywacji czy zbyt słabych umiejętności językowych. Rezygnacja z kursu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, np finansowych. Do rozwiązania zadań oraz quizów zachęcają certyfikaty wydawane po pomyślnym zakończeniu kursu, jednak same kursy wymagają zazwyczaj dużej samodyscypliny i poświęcenia sporej ilości czasu. Poza tym, aby móc korzystać z platformy, konieczne jest posiadanie dobrego łącza internetowego.

 

Początki platformy Coursera

Idea platformy internetowej Coursera powstała dzięki dwojgu profesorom informatyki Andrew NgorazDaphne Kollerz Uniwersytetu Stanford (Stanford University), którzy założyli spółkę oferującą kursy we współpracujący z uczelniami partnerskimi. Od 2013 roku Amerykańska Rada ds. Edukacji (American Council on Education) przyznała 5 kursom prowadzonym przez Coursera tzw. college credit, który jest odpowiednikiem punktów ECTS na uczelniach europejskich (Tab. 1, Kolowich 2013).

Tabela 1. Kursy rekomendowane przez Amerykańską Radę ds. Edukacji (Kolowich 2013).

Lp.

Nazwa kursu

Nazwa uczelni prowadzącej kurs

1

Algebra(Algebra)

Uniwersytet Kalifornijski
(Universityof California, Irvine)

2

Pre-Calculus(Wstęp do analizy matematycznej)

Uniwersytet Kalifornijski
(Universityof California, Irvine)

3

Introduction to Genetics(Wprowadzenie do genetyki)

Uniwersytet Duke’a (Duke University)

4

Bioelektryczność (Bioelectricity)

Uniwersytet Duke’a (Duke University)

5

Calculus
(Analiza matematyczna)

Uniwersytet Pensylwanii
(Universityof Pennsylvania)

 

 

Czy masowe ogólnodostępne kursy online mogą stać się alternatywą dla tradycyjnego polskiego modelu nauczania?

Udostępnienie bezpłatnych kursów online umożliwia uzyskanie edukacji na najwyższym poziomie bezpośrednio od specjalistów w swojej dziedzinie. Jest szansą na rozpowszechnienie wiedzy wśród użytkowników, którzy ukończyli juz tradycyjny model edukacji i chcą się douczyć.

 

Lidia Lipińska

Źródła

Źródła:

  • Kolowich S., American Council on Education recommends 5 MOOCs for credit, The Chronicle of Higher Education7, 2013
  • http://www.coursera.org (1.08.2013 r.)
  • http://www.edx.org (1.08.2013 r.)
  • http:/www.udacity.com (1.08.2013 r.)
KOMENTARZE
Newsletter