Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rutynowe testy wag laboratoryjnych
Jak zapewnić dokładne wyniki ważenia każdego dnia? Zastosować rutynowe testy wag! Rutynowe testy wag laboratoryjnych pomiędzy terminami wzorcowania pozwalają wychwycić niezgodności z wymogami procesu ważenia i na czas podjąć działania, które zapobiegną utracie dokładności pomiarów. Zamiast czekać na pojawienie się problemów, korzystniej jest zadbać o wysoką jakość pracy laboratoryjnej. Rutynowe testy wag dają pewność, że każdego dnia wyniki ważenia są dokładne.

 

 

Rutynowe testy wag laboratoryjnych są skutecznym sposobem na wczesne wykrycie usterek i uniknięcie niedokładności wyników, które mogłyby pozostać niezauważone aż do kolejnego planowego wzorcowania. Coraz więcej laboratoriów zdaje sobie sprawę, że warto zadbać o prawidłowe wyniki, a nie wykrywać problemy z opóźnieniem.

 

Dlaczego rutynowe testy wag laboratoryjnych są tak istotne?

Wagi odgrywają zasadniczą rolę w badaniach, pracach rozwojowych, zapewnieniu jakości i produkcji. Z kolei błędy w pomiarach masy pociągają za sobą stratę czasu i koszty, a naruszenie wymogów prawnych może nawet zaszkodzić środowisku i zdrowiu ludzi. Do utrzymania prawidłowych parametrów roboczych wagi i ograniczenia ryzyka wykroczenia poza tolerancje procesów niezbędna jest prawidłowa konfiguracja wagi i jej regularne wzorcowanie. W okresach między wzorcowaniami użytkownicy powinni wykonywać także rutynowe testy swoich wag. Umożliwi im to wczesne wykrycie niedokładności i pozwoli uniknąć zaskoczenia przy kolejnym planowym wzorcowaniu.

Określenie częstotliwości i procedur testowania oraz zapewnienie użytkownikom odpowiedniego przeszkolenia bywa często trudnym i czasochłonnym zadaniem, które pochłania cenne zasoby. Zalecana częstotliwość testowania jest tym większa, im wyższe ryzyko uzyskania nieprawidłowych wyników i powaga konsekwencji takich wyników dla firmy. Wpływ na częstotliwość ma także istnienie zagrożenia zdrowia w połączeniu ze zdolnością identyfikacji źródła błędów. Sposoby testowania oraz limity ostrzegawcze ustalane są indywidualnie.

Rutynowe testy mogą obejmować czułość wagi, niecentryczność oraz powtarzalność wyników. Trzeba je wykonać z użyciem odpowiednich wzorców testowych. Wartości tolerancji, czyli limitów ostrzegawczych i kontrolnych, zależą od tolerancji ważenia przyjętej w danym procesie. Limity ostrzegawcze oznaczają wartości bliskie niezgodności ze specyfikacją. Osiągnięcie limitów kontrolnych jest dla użytkownika ostrzeżeniem, że wagi nie można już używać do określonego celu.

 

Jeżeli opisany temat jest interesujący i chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij poniższy link i pobierz przewodnik ze strony METTLER TOLEDO: 

Pobierz: Rutynowe testy wag – przewodnik w języku polskim

Prezentujemy w nim między innymi 4 filary rutynowego testowania wag laboratoryjnych:

1) Częstotliwość testowania

2) Metody testowania i procedury SOP

3) Testowe wzorce masy

4) Szkolenie użytkowników

 

Życzymy owocnej lektury,

Zespół METTLER TOLEDO

KOMENTARZE
Newsletter