Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
O innowacjach i inwestycjach w zdrowie. Roche podsumowuje swoją działalność społeczną podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy
Raport społeczny Roche za 2017 rok pokazuje, że odpowiedzialne prowadzenie biznesu przynosi realne korzyści dla społeczeństwa. Raport „Innowacje tworzyMY w Polsce” po raz pierwszy zaprezentowano oficjalnie podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Dokument pokazuje bowiem, jak w praktyce może wyglądać zaadresowanie kluczowych wyzwań zdrowotnych, dyskutowanych podczas organizowanego w ramach tego wydarzenia Forum Ochrony Zdrowia.

 

Nauka Ratuje Życie 

Raport społeczny Roche koncentruje się na trzech filarach: potrzebach pacjentów, innowacjach oraz współpracy ze środowiskami naukowym i medycznym. Wszystkie te działania prowadzone są w ramach inicjatywy „Nauka Ratuje Życie”. Jej celem jest stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, rozwój nauki i transfer eksperckiej wiedzy. Całe przedsięwzięcie oparte jest o model partnerstwa publiczno-prywatnego oraz rozwiązań na styku informatyki i medycyny, w tym analizę Big Data.


Badania kliniczne w Polsce: korzyści dla pacjenta i świata nauki 

Kluczowym elementem odpowiedzialności społecznej Roche jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Jak podkreśla Agnieszka Kosowska, Dyrektor ds. Prawnych i Komunikacji – Skalę naszych działań obrazują liczby – miniony rok przyniósł blisko 730 mln zł inwestycji Roche w prace badawczo-rozwojowe w Polsce, z czego znakomita większość to inwestycje w rozwój nowych technologii. Jak dodaje, łączne nakłady Roche na badania i rozwój w latach 2014-2017 wyniosły blisko 2,2 mld złotych. Co więcej, aż 80% środków pozyskanych z refundacji leków jest przez Roche reinwestowanych właśnie w działalność badawczo-rozwojową w Polsce.

Prowadzone badania dostarczają zarówno innowacyjnych rozwiązań i terapii dla pacjentów, jak również dają możliwości rozwoju polskim naukowcom. Działające w Polsce Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej kieruje badaniami Roche w 11 krajach. Z raportu Roche wynika, że od 1999 roku umożliwiło to przeprowadzenie badań klinicznych z udziałem ponad 21 tysięcy polskich pacjentów, w ramach 400 zrealizowanych badań.  

Tylko w 2017 roku inwestycje Roche w badania kliniczne w naszym kraju wyniosły ponad 97 mln złotych i objęły 1076 pacjentów, którzy uczestniczyli w 62 badaniach klinicznych. W 2017 roku, we współpracy z Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, Roche stworzył pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz, który wprowadza warszawski ośrodek do światowej elity jednostek naukowych realizujących badania kliniczne tego typu.

Rocznie aż 700 tysięcy pacjentów leczonych jest innowacyjnymi terapiami Roche w takich obszarach, jak: onkologia, kardiologia, neurologia, hematologia, reumatologia, nefrologia, transplantologia i choroby zakaźne. Warte podkreślenia jest, że 30 innowacyjnych leków Roche zostało wpisanych na listę podstawowych leków WHO, a 14 leków zostało uznanych przez FDA za terapie przełomowe.  


Rozwiązania na styku medycyny i informatyki powstają w Polsce 

Podczas Forum Ekonomicznego dużo uwagi poświęcono m.in. rozwiązaniom na styku medycyny i informatyki. Był to główny temat panelu z udziałem podsekretarza w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego. Współpraca pomiędzy naukowcoami i specjalistami z branży IT nie jest jednak niczym nowym dla Roche. Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche z siedzibą w Warszawie i Poznaniu, zatrudnia ponad 450 osób, które opracowują nowatorskie rozwiązania z pogranicza technologii informatycznych, analizy medycznej i badań klinicznych. Tylko w 2017 roku centrum to otworzyło rekrutację dla informatyków na 150 nowych stanowisk.

Raport za 2017 rok jest czwartym raportem społecznym Roche Polska, w którym firma kompleksowo prezentuje wpływ swojej działalności na kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Raport opisuje działalność dwóch spółek – Roche Polska oraz Roche Diagnostics Polska. W zakresie raportowania wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego Roche korzysta z najpopularniejszego międzynarodowego standardu raportowania – Global Reporting Initiative (GRI). Raport „Innowacje tworzyMY w Polsce” został zgłoszony w konkursie „Raporty Społeczne 2018”. Do 17 września pod tym adresem internauci mogą oddać na niego swój głos. Cały raport zaś jest dla Was dostępny w załączniku do tekstu. 

KOMENTARZE
Newsletter