Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera KONKURS pt. Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych
Życie pacjenta może poprawić się dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnych wspierających profesjonalistów medycznych w opiece zdrowotnej chorych, szczególnie przewlekle. Rozwiązania z zakresu e-zdrowia, o ile są efektywnie stosowane, zapewniają bardziej spersonalizowane, zorientowane na pacjenta, podejście do opieki zdrowotnej. Umożliwia to lepsze dostosowanie do potrzeb, większą efektywność i wydajność oraz pomaga zmniejszyć liczbę błędów, jak też ograniczyć długość hospitalizacji. Szacuje się, że możliwość sprawowania opieki na odległość nad chorymi pozostającymi we własnych domach pozwoli na wzrost przeżywalności o 15%, a długość hospitalizacji powinna spaść o 26%. Koszt opieki pielęgniarskiej może natomiast zmniejszyć się o około 10%. Wprowadzenie e-recept może spowodować spadek o 15% błędów skutkujących podaniem choremu niewłaściwego leku, czy w nieodpowiedniej dawce.

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza do konkursu wszystkich – naukowców, twórców, programistów – którzy dzięki swoim nieszablonowym pomysłom chcieliby mieć swój wkład w opiekę nad polskimi pacjentami.

Zgłoszenia techniki mobilnej na konkurs przyjmowane są w terminie od 1 września do 15 grudnia 2018 r. pod adresem techniki.mobilne@polpharma.com. Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji pod zakładką „Konkurs na Techniki Mobilne”. Zgłoszenia złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane. W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne na rozwój projektów. Fundacja przewiduje również organizację spotkania twórców technik mobilnych z potencjalnymi inwestorami.

W Polsce przed kilku już laty dopuszczono prowadzenie konsultacji na odległość (telekonsultacji). Obecnie resort zdrowia razem z resortem cyfryzacji przygotowują Strategię e-zdrowia na lata 2018- 2022. Naukowa Fundacja Polpharmy ma nadzieję, że poprzez organizację konkursu wyjdzie naprzeciw twórcom technik mobilnych, których rozwój będzie wspierała rządowa strategia.

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych. Działalność statutowa Fundacji jest w całości finansowana z budżetu Polpharmy.

KOMENTARZE
Newsletter