Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biolumo publikuje raport "Dostępność szybkiego antybiogramu a preferencje jego użycia"
Problem oporności bakterii na antybiotyki wzrasta i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Antybiotyki to nie tylko leki podawane ludziom, ale także leki weterynaryjne (które stanowią około 70% wszystkich stosowanych antybiotyków), składniki środków ochronnych i dezynfekujących. Szacuje się, że ponad połowa antybiotyków podawanych chorym w szpitalach jest stosowana niepotrzebnie lub nieodpowiednio. To przyczynia się do uodparniania się poszczególnych szczepów bakterii na antybiotyki. Szansą na ograniczenie stosowania antybiotyków jest personalizowane dobieranie antybiotyku oraz jego dawki. Firma Biolumo opracowała innowacyjne urządzenie pozwalające na identyfikację drobnoustrojów oraz określenie minimalnej dawki leku hamującej rozwój bakterii w czasie 6 godzin. W artykule przybliżymy wyniki opublikowane w raporcie "Dostępność szybkiego antybiogramu a preferencje jego użycia".

Raport został przygotowany przez firmę Biolumo, która opracowała innowacyjny test – antybiogram, którego wyniki znane są po 6 godzinach od pobrania próbki (wymazu) od pacjenta. Opracowanie zostało opublikowane 18 listopada, czyli w Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Nieracjonalne stosowanie antybiotyków niesie za sobą zagrożenie utraty skuteczności antybiotykoterapii zakażeń bakteryjnych. Zwiększanie świadomości dotyczącej zagrożeń, jakie niesie za sobą nadużywanie antybiotyków ma przyczynić się do utrzymania skuteczności leczenia antybiotykami. Bez nich nie będzie możliwe leczenie nawet prostych chorób bakteryjnych.

Z badań wynika, że ponad połowa antybiotyków w szpitalach europejskich stosowana jest niepotrzebnie (np. w przypadku infekcji wirusowych) lub nieodpowiednio, gdy ich spektrum działania jest za wąskie lub za szerokie, dawka antybiotyku jest za mała lub za duża, lek podawany jest z opóźnieniem lub stosowany za krótko.

Podstawowym testem pozwalającym określić, jaki rodzaj antybiotyku powinien zostać zastosowany w przypadku danego pacjenta jest antybiogram. Test ten polega na pobraniu wymazu od chorego, wykonaniu posiewu na szalce z odpowiednim podłożem mikrobiologicznym, a następnie umieszczeniu na płytce krążków nasączonych antybiotykami. Wynik badania pozwala określić, jaki antybiotyk będzie najskuteczniejszy w przypadku danego pacjenta. Czas wykonania badania to 48-72 godziny (2-3 dni).

Lekarze coraz chętniej sięgają po antybiogramy w celu dobrania odpowiedniej terapii. Problemem jednak jest długi czas oczekiwania na wynik. Bardzo często stan zdrowia pacjenta nie pozwala na czekanie na wynik testu, co skutkuje podaniem antybiotyku tzw. pierwszego wyboru. Najczęściej antybiogram wykonywany jest dla pacjentów borykających się przez długi czas z nawracającymi infekcjami.

Firma Biolumo opracowała innowacyjne urządzenie do wykonywania antybiogramów w 6 godzin. Wynik zawiera informację na temat antybiotyku, jaki będzie najskuteczniejszy oraz jego dawki MIC (ang. Minimal Inhibitory Concentration, minimalne stężenie powstrzymujące wzrost drobnoustrojów).

Na podstawie ankiety przeprowadzonej w punktach POZ powstał raport: "Dostępność szybkiego antybiogramu a preferencje jego użycia", dotyczący chęci skorzystania z szybkiego testu antybiogramu przez lekarzy.

Około 80% lekarzy deklaruje chęć wykonania testu u pacjentów z zakażeniami układu moczowego. Badania pokazują, że ten typ infekcji jest szczególnie trudny do wyleczenia ze względu na dużą antybiotykooporność bakterii. Prawie wszyscy respondenci (lekarze) zastosowaliby szybki test antybiogramu u pacjentów z zakażeniem układu moczowego, w przypadku, gdy antybiotyk pierwszego wyboru nie wykazał działania terapeutycznego.

Nieco mniej, bo ponad 60% lekarzy wyraziło chęć zastosowania urządzenia podczas przypisywania pierwszego antybiotyku w zakażeniach górnych dróg oddechowych. Jednak w przypadku nieskutecznej terapii pierwszym antybiotykiem, ponad 80% lekarzy zleciłaby wykonanie antybiogramu.

50% badanych zastosowałoby urządzenie w celu kontroli pacjenta po antybiotykoterapii. Taki posiew może potwierdzić eliminację drobnoustroju z organizmu człowieka, wykazać stan nosicielstwa lub wskazać potrzebę przedłużenia terapii.

-- 

Biolumo jest polskim start-upem. Technologia opracowana przez firmę umożliwia szybką diagnostykę i pozwala na odpowiednie dobranie schematu leczenia pacjentów z zakażeniem bakteryjnym. [zdjęcie główne artykułu: Biolumo] 

Zachęcamy do obejrzenia najnowszego vloga  na temat antybiotykooporności.

 

KOMENTARZE
Newsletter